24210 12345

ΕΝΦΙΑ και άλλοι φόροι γέμισαν τα κρατικά ταμεία - 5 δισ. πάνω από τον στόχο τα έσοδα στο 9μηνο

Ν. Τερζής October 15, 2022

Σημαντική υπεραπόδοση στο σκέλος των εσόδων πιστοποιούν τα στοιχεία για την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού το διάστημα Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου. Στο 9μηνο το έλλειμμα στο ισοζύγιο περιορίστηκε σε 4,236 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 10,081 δισ. ευρώ, αφού τα έσοδα ήταν περίπου 5 δισ. υψηλότερα των εκτιμήσεων. Και τούτο παρά το γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο τα φορολογικά έσοδα κινήθηκαν 11% χαμηλότερα του στόχου. Πώς επηρέασε η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ και άλλων φόρων. Αναλυτικά η εικόνα. 

Όσον αφορά στο πρωτογενές πλεόνασμα είχαμε πλεόνασμα ύψους 37 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 5.,943 δισ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 5,960 δισ. ευρώ το αντίστοιχο 9μηνο του 2021.

Πιο αναλυτικά, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε  44,008 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,203 δισ. ευρώ ή 13,4% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, παρά τα μειωμένα έσοδα του ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,348 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,120 δισ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 40,644 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,902 δισ. ευρώ ή 13,7% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Η υπερεκτέλεση αυτή οφείλεται:

α) στην καλύτερη απόδοση των φόρων του προηγούμενου έτους που εισπράχθηκαν σε δόσεις μέχρι και το τέλος Φεβρουαρίου 2022,

β) στην παράταση της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022,

γ) στην καλύτερη απόδοση στην είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους και

δ) στην είσπραξη μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2022 των πέντε εκ των δέκα δόσεων του ΕΝΦΙΑ οι οποίες είχαν προβλεφθεί ότι θα εισπραχθούν από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2023 με μικρότερο όμως συνολικό αριθμό δόσεων (πέντε εκ των έξι).

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4,340 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 917 εκατ. ευρώ από τον στόχο (3,423 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,394 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 466 εκατ. ευρώ από τον στόχο (2,860 δισ. ευρώ).